Publikationer & Presentationer

Publikationer

Bardel, C., Erickson, G., & Österberg, R. (2019) Learning, teaching and assessment of second foreign languages in Swedish lower secondary school – dilemmas and prospects. In Apples – Journal of Applied Language Studies, 13 (1): 7-26.  Abstract. Fulltext här.

Erickson, G., Österberg, R. & Bardel, C. (2018) Lärares synpunkter på ämnet Moderna språk – en rapport från projektet TAL, LMS-Lingua, 2, p. 8-12. Fulltext: Lärares synpunkter på ämnet Moderna språk en rapport från projektet TAL

Erickson, G., Bardel, C. Österberg, R. & Rosén., M. (2022). Attitudes and ambiguities – teachers’ views on second foreign language education in Swedish compulsory school. In Bardel, C., Hedman, C., Rejman, K., & Zetterholm, E. (eds.) Exploring Language Education. Kapitlet och hela boken kan läsas och laddas ned här https://doi.org/10.16993/bbz

Granfeldt, J., Erickson, G., Bardel, C., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R. (2024). Hur långt kommer eleverna i sin muntliga språkfärdighet?  TAL, LMS – Lingua, 2, p. 21-26 p.

Granfeldt, J., Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R. (2016). Muntlig språkfärdighet i främmande språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext: presentation av det nya forskningsprojektet TAL, LMS – Lingua, 2, p. 1-6 p. Fulltext finns här

Granfeldt, J., Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R.  (utgivare) (2019) Learning, teaching and assessment of second foreign languages in school contexts. Apples – Journal of Applied Language Studies, special issue 13 (1) 2019. Alla artiklar i fulltext här. Editorial här.

Granfeldt, J., Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R.  (2019) Muntlig språkfärdighet i främmande språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning. Vetetenskaprådets Resultatdialog 2019 (sid 29-32). Vetenskapsrådet. Fulltext här.

Granfeldt, J., Erickson, G., Bardel, C., Sayehli, S., Ågren, M., & Österberg, R. (2023). Speaking French, German and Spanish in Swedish lower secondary school : A study on attained levels of proficiency . Apples – Journal of Applied Language Studies. https://doi.org/10.47862/apples.127819. Fulltext här.

Granfeldt, J. Sayehli, S. & Ågren, M. (2019) Second Foreign Languages in the Swedish school context: The attitudes of school leaders. IN Conti, V., Johnsen, L. A. & de Pietro, J.-F. (éds.) Des mots et des langues qui nous parlent… Représentations langagières, enseignement et apprentissage. Neuchâtel, IRDP. Fulltext här

Granfeldt, J. Sayehli, S. & Ågren, M. (2019) The context of second foreign languages in Swedish secondary schools: results of a questionnaire to school leaders. In Apples – Journal of Applied Language Studies, special issue 13 (1): 27-48. Abstract. Fulltext här.

Granfeldt, J., Sayehli, S. & Ågren, M. (2021) Trends in the study of Modern languages in Swedish lower secondary school (2000 – 2018) and the impact of grade point average enhancement credits. Education Inquiry, 12:2, 127-146, DOI: 10.1080/20004508.2020.1790099 Fulltext tillgänglig via länken.

Granfeldt, J. & Ågren, M. (2019) Évolution de l’étude de la langue française à l’école suédoise: les tendances de 2000 à 2018. Synergies Pays Scandinaves 14, 47-59. Fulltext här.

Granfelt, J., & Ågren, M. (2023). Le passé, le présent et l’avenir du FLE en Suède: Un bilan entre politiques linguistiques éducatives et attitudes des élèves. In C. Granget, I. Repiso, & G. Fon Sing (Eds.), Language, creoles, varieties: From emergence to transmission (EuroSLA Studies). Language Science Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.10280600. Fulltext här.

Sayehli, S., Österberg, R., & Granfeldt, J. (2022). Emotion and motivation in younger learners’ second foreign language acquisition. In V. De Wilde, & C. Goriot (Eds.), Individual Differences in Young Second Language Learners (pp. 203-224). (Studies on Language Acquisition; Vol. 65). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110743043-010

Österberg, R. (2021). Perfil laboral y formativo del profesorado de español como lengua extranjera o segunda (ELE/EL2) en Suecia. Journal of Spanish Language Teaching RSLT. Fulltext här.

Presentationer (urval)

Bardel, C. Sayehli, S. & Österberg, R. (2017). TAL-projektet. Fortbildningsdag, språklärare, Stockholms stad. Nacka, 8 mars.

Bardel, C.,  Sayehli, S. & Österberg, R. (2017). Introducing the project Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages: An Alignment Study on Oral Language. Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet, 21 september.

Bardel, C. & Österberg, R. (2017). Moderna språk i årskurs 9 – TAL i fokus. Språkbad i väst, Språklärarnas riksförbunds (SPRI) årliga konferens. Göteborg, 1 april.

Erickson, G. (2018). Språk för alla – eller bara för vissa? Om moderna språk i svensk grundskola. Forskning pågår. Utbildningsvetenskapliga fakultetens samverkanskonferens. Göteborgs universitet, 31 oktober.

Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017). Presentation av TAL-projektet. Seminarium vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Göteborgs universitet, 6 november.

Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017). Muntlig språkfärdighet i Moderna språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Seminariepresentation:  Språk och lärande. Institutionen för språk och litteraturer. Göteborgs universitet 30 maj.

Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017). Muntlig språkfärdighet i Moderna språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Språklärargalan. Skolverket. Stockholm, 8 december.

Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017). Muntlig språkfärdighet i Moderna språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Språklärargalan. Skolverket. Göteborg, 11 december.

Granfeldt, J., Sayehli, S. & Ågren, M. (2017). Second foreign languages in the Swedish school context – The views of school leaders. Colloque international Image des langues -20 ans après.. Neuchâtels universitet, Schweiz, 10 november.

Granfeldt, J., Sayehli, S. & Ågren, M. (2018). Introducing the TAL-project.  Institut de plurilinguisme. Université de Fribourg, 26 april.

Granfeldt, J. & Ågren, M. (2017). Vilken framtid har de moderna språken i skolan? Föreläsning vid HT-dagarna vid Lunds universitet.  Tema Framtid. Lunds universitet, 13 april.

Sayehli, S., Ågren, M. & Granfeldt, J. (2018). Secondary school leaders’ attitudes towards second foreign languages. Exploring Language Education (ELE). Stockholms universitet, 18 juni.

Sayehli, S. (2017). Second foreign languages in the Swedish school context. Dept. of Linguistics, University of Western Cape. Sydafrika, 12 april..

Ågren, M. & Granfeldt, J. (2019). Muntlig språkfärdighet i moderna språk – resultat från TAL-projektet. Fortbildningsdag för Lunds kommuns gymnasieskolor. Marsdagen. Lund, 1 mars.

Ågren, M., Granfeldt, J. & Sayehli, S. (2018). Moderna Språk i grundskolan: en studie om avhoppen och deras orsaker. ASLA konferensen. Karlstads universitet, 12 april.

Österberg, R. (2019) La enseñanza del español lengua extranjera en la sociedad sueca. La perspectiva de los profesores. IX Congreso Internacional de Lingüística Hispánica VII Encuentro Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio del Español en la Sociedad [SiS] Didáctica de la Lengua y Enseñanza de Lenguas Segundas.

Österberg, R. (2017). Una presentación del proyecto TAL ( Teaching, Assessment and Learning of Second Languages): Un estudio sobre el alineamiento de la producción oral en la secundaria. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de Chile, Santiago. 26 april.

Österberg, R. Erickson, G. & Bardel, C. (2018). Second foreign language learning, teaching, and assessment in Swedish secondary school: the view of the teachers. Exploring Language Education (ELE). Stockholms universitet, 18 juni.

Pressmeddelanden

Pressmeddelande inför Symposium on Second Foreign Languages. TAL-projektet. Lunds universitet.